Услуги

Advanced Level

Basic level +

Сървърна администрация

Виртуален Хостинг 

Проектиране на ИТ решения

24x7 Helpdesk

Услуги по IT консултиране

Managed Servicess

Менажирани услуги за сигурност

Професионални Услуги

Аутсорсинг на професионални IT улуги:

Чрез аутсорсинг на всички или част от функциите можете да:
 - намалите оперативните си IT разходи...

Интернет

Интернет достъп:

Общи условия: http://globalone.bg/intenet_ou.pdf

Цени: http://globalone.bg/prices_1.pdf

http://globalone.bg/prices_2.pdf

x