Услуги

Професионални Услуги

Аутсорсинг на професионални IT улуги:

Чрез аутсорсинг на всички или част от функциите можете да:
 - намалите оперативните си IT разходи с повече от 50%;
 - премахнете технологичните разходи за обучение на вашите вътрешни IT ресурси;
 - да сложите край на необходимостта от управление на IT активи и скъпи електронни системи за управление на задачите;
 - фиксирате и предвидите своя месечен модел за ценообразуване,съобразно Вашия бюджет.

Абонаментът с базирани услуги осигурява на всяка развиваща се компания нужната подкрепа в подходящия момент.


Сигурност и конкурентноспособност чрез денонощна IT поддръжка на Вашия бизнес.
image
x