Софтуер

Cистема за управление на документи и процеси за въвеждане на : ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 27001:2013

Система за  Управление: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 27001:2013 Поддръжка на Система за упревление на околната среда, Информационн сигурност, Качество. Запис на годишни програми, регистри, оценки, одити по съответната система. Управление на политики, заповеди, документи, образци, добри практики.

image
x